1W dniu 30 czerwca 2018 r. w Bojadłach odbyła się VI Biesiada Zespołów Śpiewaczych. W spotkaniu wzięło udział 13 zespołów z woj. lubuskiego. Na scenie zaprezentowały się zespoły:-Bojadlanie, Konotopianie, Dominanta, Trzebiechowianie, Kargowiacy, Nietkowianki, Dąbrowszczanka, Habry, Tęcza, Fryderyki, Promyk, Świdniczanie, Jarzębinki oraz Carmin. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach pod honorowym patronatem Starosty zielonogórskiego - Dariusza Wróblewskiego.