FestiwalZespół Śpiewaczy,,Kargowiacy" zakwalifikowany na XXIII Festiwal Wspóczesnej Kulturz Ludowej w Kamieniu Pomorskim.

PROTOKÓŁ