3XIII Otyńskie Spotkania Zespołów Śpiewaczych -01.06.2019 r. - fotorelacja