529 37GMp Tuei ieSu Informujemy, że od 29.10.2019 r. Sztab WOŚP przy Gminnym Centrum Kultury w Kargowej będzie przyjmował zgłoszenia na wolontariuszy XXVIII Finału WOŚP. Karty zgłoszeń można nabyć w GCK Kargowa przy ul. Browarnej 7, na stronie www.gok.kargowa.pl. Wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć do Gminnego Kultury w Kargowej do 15.11.2019 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Szef Sztabu
Sławomir Kaczmarek

 

1. Karta Wolontariusza WOŚP 2020 OSOBY PEŁNOLETNIE

2. Karta Wolontariusza WOŚP 2020 OSOBY NIEPEŁNOLETNIE