foto młodzież rW połowie kwietnia 2021 roku Gminne Centrum Kultury w Kargowej zaprosiło młodzież naszej gminy do wypowiedzi w formie ankiety, badającej jej potrzeby społeczne i kulturalne. Ankieta miała charakter otwarty, co wiązało się z tym, że każdy chętny mógł wziąć w niej udział, tym bardziej, że była rozpowszechniona i udostępniona za pomocą internetu. Pytania w ankiecie miały charakter zamknięty i otwarty, dawały zatem możliwość także własnych, szerszych wypowiedzi.

Celem ankiety było rozpoznanie potrzeb młodzieży co do udziału w kulturze, rozrywce i sporcie w Gminie Kargowa i opracowanie planu pracy Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, uwzględniającego ich głosy, poprzez organizację działań i form spełniających potrzeby i marzenia młodzieży, w zakresie upowszechniania kultury, edukacji artystycznej, rozrywki, czytelnictwa, organizacji czasu wolnego i aktywności fizycznej.

 

W ankiecie wzięły udział 73 osoby, (61,6% kobiety i 38,4 mężczyźni) i choć wydaje się, że to niewielka próbka społeczności, to dla spełnienia celów ankiety jest to już grupa reprezentatywna, pozwalająca na pewne wnioski. 74% respondentów jest mieszkańcami samej Kargowej a pozostałe 26% to mieszkańcy miejscowości Gminy Kargowa. Znaczna większość, bo aż 68,5% uznało, że uczestnictwo w życiu kulturalnym, sportowym i korzystanie z oferty z sektora kultury i sportu jest dla nich istotne, 19,2% nie miało pewności a 12,3% uznało uczestnictwo za nieistotne. Jednak sam fakt wzięcia udziału w dobrowolnej ankiecie sugeruje, że i dla tych osób zagadnienie potrzeb społeczno - kulturalnych i sportowych nie jest całkiem obojętne.

Wśród wydarzeń kulturalnych, ankietowani potwierdzili uczestnictwo w następujących wydarzeniach:

  • festyny miejskie – 71,2% - w tym największą popularnością cieszyło się Święto Czekolady, Dożynki, Festiwal Kolorów, Festiwal Filmu i Teatru im Maćka Kozłowskiego
  • kino – 60,3%
  • koncerty – 50,7%
  • oferta biblioteki (czytelnictwo) - 42,5%
  • pozostałe uczestnictwo to: spektakle teatru dla dzieci, spotkania poetyckie/literackie, wystawy sztuki, warsztaty artystyczne, spotkania bożonarodzeniowe.

Znaczna ilość, bo aż 70% respondentów zajmuje się własną twórczością i samorozwojem, częściowo (22%) uczestnicząc w stałych zajęciach edukacji artystycznej w Gminnym Centrum Kultury.

Wśród potrzeb i oczekiwań w zakresie edukacji artystycznej zdecydowanie brakuje w środowisku zajęć nauki na gitarze,  a w kontekście zawieszenia zajęć ze względu na pandemię, ankietowani najbardziej oczekiwali powrotu zajęć teatralnych, tanecznych, plastycznych i sportowych, wśród których największą popularnością cieszą się: gry zespołowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka (łącznie 45%), pływanie (32%), gimnastyka (26%), taniec (26%), sztuki walki (14%).  Ponadto młodzież wyraziła potrzebę miejsca spotkań towarzyskich w rodzaju świetlicy, gdzie mogliby, zwłaszcza w niepogodę razem spędzać czas. Wyraziła także zdanie, że w ofercie kulturalnej jest za mało propozycji dla młodzieży. Jednocześnie okazało się, że znaczna część młodzieży nie zna oferty Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, wymieniając w oczekiwaniach zajęcia plastyczne, teatralne i inne, które w GCK funkcjonują, co nasuwa wniosek o wzmocnieniu  działań informacyjnych, upowszechniających ofertę GCK w Kargowej.

Wśród marzeń wyrażanych przez ankietowaną młodzież, przeważało pragnienie powrotu do normalności (pandemia), chęć spotkań z ciekawymi ludźmi, podróży, wycieczek, nieskrępowanych obostrzeniami spotkań towarzyskich i edukacji procentującej zdobyciem ciekawej i dobrze płatnej pracy. Pojawił się też żal z powodu braku drużyny harcerskiej w mieście i miejskiego klubu fitness z siłownią.

Wyniki ankiety pomogą w planowaniu działalności Gminnego Centrum Kultury w Kargowej w nowym roku kulturalnym i sportowym 2021/2022 i poszerzaniu oferty edukacji artystycznej, promocji uczestnictwa w kulturze, sporcie i organizowaniu czasu wolnego młodzieży.