1VIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych- Muzyczna Biesiada Seniorów w Bojadłach - 15.10.2021 r.