01W dniu 23 kwietnia z darami dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w wyniku wojny w Gminie Kargowa, przyjechał Burmistrz zaprzyjaźnionej Gminy Schulzendorf - Markus Mucke. Dary są owocem zorganizowanej akcji przez Urząd Gminy w Schulzendorf, skierowanej do jej mieszkańców, którzy w ten sposób wyrazili swoją solidarność z uchodźcami i wsparli starania osób, instytucji, stowarzyszeń na terenie Gminy Kargowa, niosących pomoc w tym trudnym czasie. Dary w postaci przyborów szkolnych, zostaną przekazane ukraińskim dzieciom za pośrednictwem nauczycieli, pozostałe cenne dary dotrą do najbardziej potrzebujących m.in. za pośrednictwem stowarzyszenia Gniazdo.