Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Deklaracja dostępności Gminnego Centrum Kultury w Kargowej

Gminne Centrum Kultury w Kargowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Poniedziałek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 683525041

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej
 • Adres: Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 683525041

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Kultury im. W. Blanke, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa stoi frontem do ul. Browarnej

Z prawej strony budynku znajduje sie parking, nie wyznaczono na nim miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży oraz dla rodzin z małymi dziećmi.

Do budynku prowadzą dwa wejścia,jedno wejscie od ul. Browarnej po schodach, wejscie nie jest przystosowane dla podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku odbywa sie z poziomu chodnika, jednak na piętro budynku prowadzą schody z poręczą nie przystosowane dla podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dla osób poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość wjadu wyjściem bocznym ewakuacyjnym sali widowiskowej znajdującym się bezpośrednio przy parkingu. Dostęp jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pracownikom GCK pod nr telefonu 683525041 lub 699 993 125. Wejście umożliwia wjazd na sale widowiskową w której odbywają się organizowane przez GCK imprezy oraz uroczystosci gminne. Ponadto wejście umożliwia dostęp do hollu budynku oraz do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. 

Inne informacje i oświadczenia

Kontakt z Gminnym Centrum Kultury w Kargowej możliwy jest w szczególnosci poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- korespondencję pisemną na adres: Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa

- telefon pod numerami: 68 352 50 41, 699 993 125